Privacy Policy

Polityka cookies

 1. Administratorem jest Marta Tomasik-Czogała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M&T Marta Tomasik-Czogała, NIP: 9542839488 („Administrator”).
 2. Administrator za pośrednictwem strony wykorzystuje pliki cookies.
 3. Pliki cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony internetowe, które Państwo odwiedzają i przechowywane na Państwa urządzeniach, za pomocą których odwiedzacie Stronę.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
  a. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;
  b. dostosowania strony do Państwa preferencji;
  c. optymalizacji treści;
  d. statystycznych.
 5. Zgoda na przetwarzanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez
  Administratora, jest udzielana przez Państwa za pomocą ustawień przeglądarki
  internetowej, której Państwo używają do przeglądania Strony.
 6. Wszelkie zmiany dotyczące plików cookies, w tym ich usunięcie, może być dokonane
  przez Państwa samodzielnie i w każdym czasie poprzez ustawienia przeglądarki
  internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 7. Ograniczenie lub usunięcie plików cookies może wpłynąć na działalnie strony
  internetowej.

Polityka prywatności

 • informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych sporządzona zgodnie
  z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne

Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 1. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
  a. Administrator – Marta Tomasik-Czogała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  M&T Marta Tomasik-Czogała, NIP: 9542839488;
  b. Polityka prywatności – niniejszy dokument zawierający informacje dotyczące
  przetwarzania i ochrony danych osobowych;
  c. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
  Danych);
  d. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania osobie fizycznej;
  e. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem
  https://www.webtrend.pl/ wraz z jej podstronami oraz usługami (newsletter,
  formularz kontaktowy);
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Tomasik prowadząca
  działalność gospodarczą pod firmą M&T Marta Tomasik, NIP: 9542839488.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail:
  contact@thewebtrend.com.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych danych
  skutkować może niemożnością wykonania usługi lub podjęcia określonych działań.
 5. Udostępnienie danych, których Administrator nie potrzebuje i nie wymaga lub też
  większej ilości danych niż wymagana jest Państwa decyzją i oznacza wyrażenie zgody
  na ich przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. a lit. a RODO.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów
  prawa w ściśle określonych celach:
  a. w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6
  ust. 1 lit. b RODO);
  b. w celach kontaktowych – dane są niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na
  zapytania wysłane drogą mailową czy poprzez formularz kontaktowy.
  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c. w celu kontaktu telefonicznego dla zrealizowania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO);
  d. w celu wysyłki newsletteru – ze względu na prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną);
  e. w celach marketingowych – na podstawie Państwa zgody oraz prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f);
  f. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. w
  celu wystawienia dokumentów księgowych lub prowadzenia rejestrów
  związanych z przetwarzaniem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Okres przechowania Państwa danych wynosi tyle ile czas realizacji usług oraz:
  a. co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do
  momentu cofnięcia przez Państwa zgody lub przez okres 1 roku od momentu
  ostatniego kontaktu mailowego;
  b. co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez
  okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego;
  c. co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c okres ten wynosi
  pięć lat od rozwiązania umowy (art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości
  oraz okres wynikający z tytułu wygaśnięcia i dochodzenia roszczeń)
  d. co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez
  okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
 1. Administrator może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych:
  a. Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA, 1 Hacker Way, Menlo Park, California
  94025 oraz Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, 4 Grand Canal
  Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland – w związku z
  wykorzystywaniem na stronie wtyczek społecznościowych oraz korzystaniem
  przez Administratora z portali społecznościowych Facebook oraz Instagram, na
  których posiada konta (polityka prywatności dostępna pod adresem:
  https://www.facebook.com/policy.php/);
  b. PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186 – w związku
  z obsługą systemu płatności i transakcji na stronie internetowej (polityka
  prywatności dostępna pod adresem: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-
  payu/);
  c. podmiotom świadczącym obsługę prawną, księgową, informatyczną,
  administracyjną na rzecz Administratora;
  d. urzędom i instytucjom państwowym w związku z wykonaniem obowiązków
  podatkowych i prawnych ciążących na Administratorze.
 2. Administrator zachęca Państwa do każdorazowego zapoznania się z dokumentami
  dotyczącymi prywatności wymienionych wyżej podmiotów.
 3. Podmioty, którym przekazywane są Państwa dane, takie jak Meta (Facebook,
  Messenger, Instagram) działają na arenie międzynarodowej, co oznaczać może, że
  Państwa dane przekazywane będą poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Administrator oferuje możliwość otrzymywania bezpłatnego newsletteru. Zapisanie
  się na newsletter oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie Państwa
  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) celem marketingu
  bezpośredniego usług Administratora oraz przedstawiania Państwu informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014
  r. poz. 243 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak będzie
  skutkować niemożnością wysyłki newsletteru.
 1. Administrator oferuje możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy
  umieszczony na stronie internetowej. Wypełnienie oraz wysłanie formularza oznacza
  wyrażenie zgody na wykorzystywanie Państwa telekomunikacyjnych urządzeń
  końcowych (np. telefonu) celem marketingu bezpośredniego usług Administratora
  oraz przedstawiania Państwu informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy
  Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Wyrażenie zgody jest
  dobrowolne, jednakże jej brak będzie skutkować niemożnością nawiązania kontaktu.
 2. Informuję, że przysługuje Państwu:
  a. prawo dostępu do swoich danych,
  b. prawo do sprostowania danych,
  c. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  e. prawo do przenoszenia danych,
  f. prawo do sprzeciwu
  g. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, nr tel. 606 950 000, e-
  mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w celu dostosowania do
  obowiązującego prawa w razie jego zmiany lub ulepszenia stosowanych procedur
  bezpieczeństwa danych. Aktualna wersja dokumentu dostępna jest na stronie
  internetowej. Administrator każdorazowo zaleca zapoznanie się z treścią Polityki
  Prywatności.